Hvorfor bør vi bruke Garantimegleren?

Først og fremst dreier dette seg om økonomisk sikkerhet for deres kunder.  
Dernest, om hvem som bør bruke hvor mye tid på hva. 

Våre kunder er spesialister innen sine felt - vi er det innen garantimarkedet.

Vi tenker at enhver bedrift bør bruke tid på å utvikle sin egen kjernevirksomhet.  Så kan heller vi bruke vår tid på å forhandle garantier for dere.  Fordelene:

  1. Vi kjenner hele markedet og spør alle tilbyderne om tilbud til kundene våre. 
    Alle tilbyderne vet at vi spør alle de andre, så de vil strekke seg langt for å få kontrakten.
  2. Våre metoder sparer bedriftene for masse tid.
  3. Våre garantier kommer utelukkende fra meget solide tilbydere med etablert rating.

I rollen som registrert megler med konsesjon gitt av Finanstilsynet, representerer vi kunden i forholdet mot garantistillerne. 

Vi har også en lovmessig plikt til å ivareta kundens interesser, og til å spille med helt åpne kort i alle sammenheger.
Samtidig plikter vi advare våre kunder mot å velge garantistillere som opererer uten tilfredsstillende økonomisk soliditet.

Ved å bruke oss sikrer du at dine garantier blir konkurranseutsatt i hele markedet, du slipper å bruke tid på dette selv og garantiene kommer fra meget solide garantister. 

Enklere kan det ikke gjøres.

Garantimarkedet innenfor bygg og anlegg.

Vi megler alle typer byggsikkerhets- og entreprenørgarantier, enten det dreier seg om de standardiserte garantiene etter Norsk Standard, Bustadoppføringslova eller andre relaterte garantier.

Garantiene plasseres i store trygge selskaper med etablert rating. 

Trenger din bedrift en garanti, finner vi det beste tilbudet for dere. 
Garantert
!!
 

Les mer

Garantier for andre bransjer enn bygg & anlegg

Vi megler alle typer garantier/stikkerhetsstillelser i alle typer kontraktsforhold, herunder bl.a. anbuds-, leveranse-, betalings-, husleie eller andre typer garantier.

Garantiene plasseres i store trygge selskaper med etablert rating. 

Trenger din bedrift en garanti, finner vi det beste tilbudet for dere!  
Garantert.

Les mer

Hva er Garantimeglerens rolle?

Garantimeglerens rolle er å opptre som kundens garantiavdeling. Vi forhandler frem alle de garantiene dere trenger for å få, eller oppfylle, inngåtte kontrakter.
Vi er helt og fullt på kundens side i alle forhandlinger, og jobber hardt for å oppnå de beste resultatene.

Les mer

Om garantier og forsikring i media

Her legger vi inn artikler og annet stoff som vi mener er relevant for våre garantikunder.  Det gjelder jo å følge med, og med felles solvens-regler innenfor EU er det også interessant å se hva som skjer utenfor Norge.  

Les mer

Vil du vite mer?

En telefonsamtale vil være en god start! Vi vil raskt kunne avklare om vi vil kunne bistå dere eller ikke. Ring oss derfor på 2247 6800 eller fyll ut kontaktskjemaet.

Ta kontakt med oss
Lukk skjema

Du kan ringe oss på 22 47 68 00, sende oss en e-post, eller fylle ut skjemaet nedenfor og klikke "Send". Vi kontakter deg så snart vi kan.

+
=
Lukk