Hva er Garantimeglerens rolle?

Garantimegleren opererer som deres garantiavdeling.  Dette innebærer at dere ikke trenger å bruke tid på å holde dere oppdatert om markedet. 
Hverken om hvem som tilbyr hvilke garantier, om nye tilbydere i inn- og utland, hvilke tilbydere som har hvilken økonomisk rating, om endring i rating eller andre relaterte forhold. 
Dette er sånt vi bruker tiden vår på.

I praksis opererer vi som kundens egen garantiavdeling. Når kontrakter skal inngås får vi en oversikt over hvilke garantiene som er nødvendige.  Vi forhandler deretter med hele markedet, som både omfatter banker og garantiselskaper.  
Vårt anbudssystem sørger for at tilbudene kommer raskt og riktig.

Kunden velger leverandør (-er), og vi ordner deretter alt det praktiske i f.m. iverksettelse av garantier/garantirammer.

Vi holder oss fortløpnde oppdatert på kundeinterne forhold (regnskaper/endringer/ledelse/med mer) og vil alltid kunne respondere hurtig når det er behov for dette.

Vil du vite mer?

En telefonsamtale vil være en god start! Vi vil raskt kunne avklare om vi vil kunne bistå dere eller ikke. Ring oss derfor på 905 11 054 eller fyll ut kontaktskjemaet.

Ta kontakt med oss
Lukk skjema

Send oss en e-post, eller fyll ut skjemaet nedenfor og klikk "Send". Vi kontakter deg så snart vi kan.

+
=
Lukk