Hva er Garantimeglerens rolle?

Garantimegleren opererer som deres garantiavdeling.  Dette innebærer at dere ikke trenger å bruke tid på å holde dere oppdatert om markedet. 
Hverken om hvem som tilbyr hvilke garantier, om nye tilbydere i inn- og utland, hvilke tilbydere som har hvilken økonomisk rating, om endring i rating eller andre relaterte forhold. 
Dette er sånt vi bruker tiden vår på.

I praksis opererer vi som kundens egen garantiavdeling. Når kontrakter skal inngås får vi en oversikt over hvilke garantiene som er nødvendige.  Vi forhandler deretter med hele markedet, som både omfatter banker og garantiselskaper.  
Vårt anbudssystem sørger for at tilbudene kommer raskt og riktig.

Kunden velger leverandør (-er), og vi ordner deretter alt det praktiske i f.m. iverksettelse av garantier/garantirammer.

Vi holder oss fortløpnde oppdatert på kundeinterne forhold (regnskaper/endringer/ledelse/med mer) og vil alltid kunne respondere hurtig når det er behov for dette.

Vil du vite mer?

En telefonsamtale vil være en god start! Vi vil raskt kunne avklare om vi vil kunne bistå dere eller ikke. Ring oss derfor på 2247 6800 eller fyll ut kontaktskjemaet.

Ta kontakt med oss
Lukk skjema

Du kan ringe oss på 22 47 68 00, sende oss en e-post, eller fylle ut skjemaet nedenfor og klikke "Send". Vi kontakter deg så snart vi kan.

+
=
Lukk