Garantimarkedet innenfor bygg og anlegg

Vi megler alle typer byggsikkerhets- og entreprenørgarantier, enten det dreier seg om de standardiserte garantiene etter Norsk Standard, Bustadoppføringslova eller andre relaterte garantier.

Garantiene plasseres i store trygge selskaper med etablert rating. 

Trenger din bedrift en garanti, finner vi det beste tilbudet for dere. 
Garantert!!

Oversikt over de enkelte standardgarantiene vi megler frem for bygg- og anleggsektoren finner du nedenfor.

Vi kan også bistå med andre typer garantier, som for eksempel betalingsgaranti ved dissens.

NS8405 (Norsk bygge- og anleggskontrakt)

I NS8405 er det, dersom intet annet er avtalt, et krav om entreprenørs sikkerhetsstillelse på 10% i utførelsestiden og 3% i 3 år etter overtakelse.
Merk at krav til sikkerhetsstillelse fra byggherre er 15%.

NS8406 (Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt).

Dersom intet annet er avtalt, fordrer kontrakten et krav om sikkerhetsstillelse på 10% i utførelsestiden og 3% i 3 år etter overtakelse.
Merk at byggherrens krav til sikkerhetsstillelse her er 15%.

NS 8407(Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser).

I NS8407 er totalentreprenørens sikkerhetsstillelse beskrevet i pkt 7 hvor det, hvis ikke annet er avtalt, settes krav om sikkerhet i utførelsestiden på 10% av kontraktssummen. Etter overtakelse reduseres denne til 3% i 3 år. Merk at byggherren skal stille sikkerhet på 17,5% av kontraktssum hvis denne bestemmelsen legges til grunn. Her er også alle summene inkl mva.

NS8415 (Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider)

Etter kontraktsbestemmelsene settes det krav til sikkerhetsstillelse, dersom intet  annet er avtalt, i utførelsestiden på 10% av kontraktssummen.
Etter overtakelse reduseres denne til 3% i 3 år.

NS8416 (Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider)

Etter kontraktsbestemmelsene settes det krav til sikkerhetsstillelse, dersom intet  annet er avtalt, i utførelsestiden på 10% av kontraktssummen.
Etter overtakelse reduseres denne til 3% i 3 år.

NS8417 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser)

Etter kontraktsbestemmelsene settes det krav til sikkerhetsstillelse, dersom intet  annet er avtalt, i utførelsestiden på 10% av kontraktssummen.
Etter overtakelse reduseres denne til 3% i 3 år.

Byggsikkerhetsgaranti etter Bustadoppføringslova §12

Er kontraktssummen > 2G må alle entreprenører som utfører arbeid etter Bustadoppføringslova stille en økonomisk garanti overfor byggherren. 

Garantien skal sikre at forbruker får rettet eventuelle feil og mangler eller ferdigstilt prosjektet, om entreprenøren går konkurs.  Garantibeløpet skal utgjøre 3% eller 10% av kontraktssum under oppføringstiden avhengig om bolig oppføres på boligutviklers tomt eller boligkjøpers tomt. 

Forbruker har krav på garanti under byggetiden (fra inngåelse av avtale) og under reklamasjonstiden (5 år).  For krav gjort gjeldende etter overtakelsen skal garantien utgjøre 5 % av kontraktssummen uavhengig av opprinnelig eierskap til tomten.

Bustadoppføringslova stiller i dag ingen krav til garanti fra byggherren.  Dette kan allikevel inntas, og kan for eksempel være en skriftlig bekreftelse fra finansinstitusjon om at byggelån er innvilget, og at finansinstitusjonen har reservert for entreprenøren et beløp tilsvarende vederlaget, pantsettelse av innskuddskonto eller garantierklæring.

Forskuddsgaranti etter Bustadoppføringslova §47

Dette er garantier som oppfyller lovkravene under Bustadoppføringslova §47.

I de tilfeller entreprenøren fakturerer forbruker et forskudd, for eksempel ved kontraktsinngåelse, skal han stille garanti for forskuddet.

Når entreprenøren sitter på hjemmelen til grunnen og selger til forbruker før ferdigstillelse må han også stille forskuddsgaranti dersom deler av salgssummen skal kunne disponeres av entreprenøren i byggeperioden.

NB: Normalt krever ikke eiendomsmeglere eller advokater at det stille §47-garanti for innskudd gjort på meglers eller advokats klientkonto, dersom innskuddet ikke skal låses eller disponeres av selger.

Merk at avtaleforhold likevel kan åpne for at innskudd på klientkonto kan overføres til selger/entreprenør men da kun under forutsetning av at det stilles garanti for hele beløpet.

Vil du vite mer?

En telefonsamtale vil være en god start! Vi vil raskt kunne avklare om vi vil kunne bistå dere eller ikke. Ring oss derfor på 905 11 054 eller fyll ut kontaktskjemaet.

Ta kontakt med oss
Lukk skjema

Send oss en e-post, eller fyll ut skjemaet nedenfor og klikk "Send". Vi kontakter deg så snart vi kan.

+
=
Lukk