Om garantier og forsikring i media

Nedenfor finner du presseklipp og andre nyheter som relaterer seg til forsikrings- og garantimarkedet, både positive og negative.  Du vil altså finne artikler som relaterer seg til nøkkeltall, konkurser, kjøp/overtakelser og andre aktuelle nyheter. 
Vi legger f.eks. også ut linker til Finanstilsynet, lovforslag/høringsdokumenter og annet vi mener kan være relevant.

Vi tar intet ansvar for innholdet i linkene vi legger ut - dette ansvaret ligger på den som publiserte artikkelen.

TRYG med kanonresultater

16/11-2021  Tryg vil ila kommende år tilbakebetale 17-19 mrd til aksjonærene.

Sluttregningen etter ekstremværet i Europa kostet > 70 mrd

25/8-20021  Ekstremvære koster forsikringsbransjen dyrt

Resten av Insrs portefølje overføres til tyske Darag

15/8-2021  INSRs restportefølje til tysk selskap

SpareBank1 og Fremting med rekordresultat

10/8-2021  Meget solide resultater 1. halvår

Styremedlem i Protector med meldepliktig kjøp

Primærinnsider Kjetil Garstad, styremedlem i Protector Forsikring, har i dag kjøpt 25.0000 aksjer i Protector Forsikring til kurs 92,50 kroner pr. aksje via Steel City

Nestleder i Protectors styre kjøper seg opp til 0,7% av selskalet

Reeco, som er eid av Arve Ree, kjøper 141 622 aksjer i Protector, og eier da 600.000 aksjer i selskapet

Eika + Virke = Sant

3/6-2021  Eika Forsikring kapret en viktig kunde i Virke Forsikring  

Gjensidige kjøper NEM Forsikring (DK)

Gjensidige kjøper i Danmark

Coop bytter ut If.  Inn med Storebrand

17/11-2020  Storebrand blir ny leverandør til Coops 1,85millioner medlemmer.

Wimbledon hadde avbruddsdekning som dekket Covid 19

14/11-2020  Wimbledontuneringen - som arrangeres av All England Lawn Tennis and Croquet Club - fikk dekket 2,1 mrd som følge av at de måtte avlyse turneringen i 2020.

Nordic Guarantee sier opp etablerte reiselivskunder

30/10-2020  Nordic Gurantee har sagt opp garantien for 63 aktører innenfor reiseliv

Formidabelt resultat i Fremtind

22/10-2020  Fremtind sto for 90% av det beste kvartalsresultatet i SpareBank1 Gruppens historie

Toppresultat, og et godt “solvens-jafs” for Storebrand

20/10-2020  Tross Covid 19 økte Storebrand solvensratioen med 16 prosentpoeng i Q3 2020

Gjensidige med rekordresultat.  Igjen

20/10-2020  Gjensidige økte overskuddet med 61% i tredje kvartal, sett i forhold til tilsvarnde resultat i 2019.

Petter Stordalen trekker Codan for retten

14/10-2020  Det er duket for rettslig behandling i epidemi/pandemi-saken mellom Choice og Codan.
Spørsmålet er vel om en pandemi er en stor epidemi eller noe helt annet.  Hadde man kjøpt pandemiforsikring er vi temmelig sikre på at en skarve epidemi ikke ville være dekket.  Men motsatt? 
Vi minner om at All England Lawn Tennis Club (Wimbledon) faktisk hadde pandemidekning.

Rot preget generalforsamling i Insr.  Kistefos nådde ikke frem med sitt syn

5/10-2020  Mer enn 73% stemte for styrets forslag om å selge porteføljen, men "tellekorpset" feilet under opptellingen av stemmene etter forslag om gransking.

Pareto dropper kjøpsanbefaling på Gjensidige

30/9-2020  Pareto endrer fra kjøp til hold i Gjensidige.

Morgan Staley kutter kursmål for Gjensidige

22/9-23020  Morgan Stanley har senket Gjensidiges kursmål fra 165,- til 155,-.

Kistefos uenig i å selge Insrs portefølje til Storebrand

18/9-2020  "Å selge en portefølje med premieinntekter på mer enn 1 milliard kroner for 70 millioner kroner er jo åpenbart en dårlig deal"

Insr / NEMI avvikler virksomheten

15/9-2020  Insr avvikler all forsikringsvirksomhet, til tross for at Styret sier seg uenig i flere av Finanstilsynets negative merknader.  Dette betyr at merkevarenavnet NEMI vil forsvinne, og at Storebrand overtar porteføljen fortløpende f.o.m. 1/12-2020.

Krav om granskning av Insr - aksjen ned 92% siden nyttår

14/9-2020  Aksjonæren Vikna Eiendom ønsker granskning av Insr.  Verdien av selskskapet reduseret med 92% i år.

Codan tapte prinsippsak

10/9-2020  Codan tapte mot Møller Bilfinans.  Personen som hadde leaset bilen, krasjet den i ruspåvirket tilstand.
Dette fikk Codan til å hevde identifikasjon mellom leaseren i Møller Bilfinans.
Oslo tingrett ga ikke Codan medhold.

Det skulle bare mangle, legger vi til for vår egen regning.

Gjensidige gjør klar for utbytte allikevel - solvens ratio på 283%

9/9-2020  Gjensidige forbereder seg på å betale ut utbytte til kundene allikevel.

Barclays løfter kursmålet for Gjensidige

8/9-2020  Barclays løfter kusrsmålet for Gjensidige fra 165,- til 180,-.

Insr med minus 220 mill mot pluss 12 i fjor

28/8-2020  Insr la frem kvartalstall på minus 220,8 mill mot pluss 12,6mill i fjor.
Samtidig tar Insr til motmæle i forhold til kritikken fra Finanstilsynet

Aksjene i Insr Insurance ned 60%

14/8-2020  Insr Insurance Group selger portefølje til Storebrand etter trussel fra Finanstilsynet om avskilting, og stuper 60% på børsen

Finantilsynet gir Tide Forsikring utsatt frist

16/7-2020 Tide Forsikring har klaget på Finanstilsynets "avskiltingsvedtak", og utsetter avskiltingen.
Se link til Finanstilsynets brev.

Tide Forsikring avskiltet av Finanstilsynet

1/7-2020  Tide forsikring avskiltes etter gjentatte og grove overtredelser av rammelovgivningen.
Se også link til Finanstilsynets brev i artikkelsen 

Danske Gefion Insurance A/S fratatt konsesjonen

30/6-2020  Danske Gefion Insurance A/S mistet tilslutt retten til å være forsikringsselskap etter at Solvency II-ratioen havnet på 49%.

Insr Insurance i hardt vær

29/6-2020  Insr Insurance risikerer å miste konsesjonen pga uløste problemer knyttet til risiko og kontroll

Hudya konkurs

25/6-2020  Tidligere Vardia-ledere konkurs etter korona-trøbbel.

Choice har ikke pandemiforsikring mener Codan Forsikring

24/6-2020  Choice saksøker Codan for å få ut avbruddsforsikringen de har tegnet mot epidemier

Covid 19 - en utfordring også for reassuransemarkedet

23/6-2020  Munich Re's tidligere forventninger endret som følge av Covid 19

AXA kutter 50% av utbyttet pga Covid 19

3/6-2020  Franske AXA besluttet å kutte når 50% av utbyttet, grunnet forventede tap etter Coronopandemien

Choice Hotels har coronadekning

6/5-2020 Nordic Choice hadde tegnet pendemiforsikring - får trolig dekket deler av tapene

Protector med stortap

29/4-2020  Protector med kjempetap på investeringene

Pandemismell for Storebrand

23/4-2020  Storebrand melder om halvert resultat, og et tap på forsikring på nær 250 mill.

Negativt i Gjensidige - kansellerer utbyttet

21/4-2020  Gjensidige trekker tilbake forlaget om å betale ut utbytte for 2019, pga resultatfallet i Q1 2020

Tryg med underskudd

21/4-2020  Tryg presentererte minus DK 372mill etter første kvartal, mot pluss DK 930mill i Q1 2019

Wimberdon corona-dekket

9/4-2020  All England Lawn Tennis and Croquet Club (Wimbledon) har avlysningsforsikring som dekker Coronapandemien

GIEK midlertidig inne på kredittforsikring for laksenæringen

6/4-2020  Regjeringen tillater at GIEK kan stille opp med eksportkredittforsikring for laksenæringen i en ellers vanskelig situasjon

Forsikringsbransjen dekker avbestillinger

14/3-2020  Forsikringsbransjen dekker avbestillinger som følge av Coronapandemien

GIEK selges

6/2-2020  GIEK Kredittforsikrig AS selges fra Staten til det franske selskapet Coface

PwC får en smekk av Finanstilsynet

2/2-2020  Pwc refses av Finanstilsynet for brudd på revisorloven, etter at Insr Insurance Group ASA feilførte 28,5 mill i 2015

 

20% kjenner en forsikringssvindler

28/1-2020  20% av befolkningen kjenner en som har svindlet på forsikringen.  

Gjensidige vil betale ut 6 mrd i utbytte

21/1-2020  Gjensidiges gode resultat medfører utbetaling av 6.000.000.000,- i utbytte.

AmTrust / ClaimsLink tapte i høyesterett

9/1-2020 AmTrust v/Claims Link tapte i Høyesterett, da de forsøkte å slippe å betale for sakkyndige ved eierskifte-saker.

Fremtind får hvitevaskingskritikk

18/12-2019 Finanstilsynet kritiserer Fremtinds manglende etterlevelse av hvitvaskings- og terrorfinansieringsreglene

Tide i konflikt med revisor

18/11-2019  Tide Forsikring må låne penger til driften

30 000 biler uten ansvarsforsikring

15/11-2019  Det er fremdeles 30.000 bilr uten gyldig forsikring på veiene.  Dette eksponerer føreren av bilen for store erstatninger

Gjensidige øker premiene

23/10-2019  Gjensidige øker premiene på bilforsikring.  Samtidig økte resultastet fra 804mill til 993 mill.....

Insr Insurance med utfordringer i Danmark

17/9-2019  Finanstilsynet beordrer tegningsstopp for Insr Insurance i Danmark

Finanstilsynet innkaller kapital til garantiordningen

23/8-2019  Finanstilsynet opplyser at den norske garantiordningen kaller inn kapital for å dekke de norske Alpha-kunderne som var forsikret via Nemi Forsikring (filial av Alpha).
Personer som var forsikret hos norske agenter på cross border virksomhet får dessverre intet.

Krigsforsikringen med stortap

25/7-2019  Trolig tap i 100-millionersklassen for Den norske krigsforsikring for skib (DNK).

Cyberforsikring aktualisert gjennom Hydro-angrep

30/4-2019  Cyberforsikring aktualisert etter hacking av Hydro - kostet mellom nær 500 mill.

Norske yrkesskadde dekket i Alpha Forsikring uten dekning

9/4-2019  400 nordmenn forsikret i Alpha Insurance A/S (DK) får ikke erstatning.

500mill i erstatning til kjøper etter misvisende opplysninger fra selger

1/4-2019  FSN Capital får 50 mrd Euro i erstatning for feilaktige opplysninger ved kjøp.

Yrkesskade dekket i Alpha får en lang vei å gå

5/2-2019  Skadde som var forsikret i Alpha Insurance A/S (DK),
som nylig gikk konkurs, får ikke erstatningen de har krav på.

Qudos Insurance A/S ikke overraskende konkurs

20/12-2018  Qudos Insurance A/S (DK) er erklært konkurs.

Protector ut av eierskifte

18/12-2018  Skjeggkre til besvær, Protector ut av eierskifteforsikringer

CBL Insurance konkurs

12/11-2018  CBL konkurs - alle garantiene som er stilt i Norge har dermed en høyst usikker verdi.  Om noen i det hele tatt.

Sparebank1 og DNB etablerer Fremtind Forsikring

28/9-2018  SpareBank1 Forsikring + DNB Forsikring = Sant.  Fremtind blir Norgers 3 største tilbyder etter Gjensidige og If

Vil selge GIEK

7/10-2019  Staten ønsker å kvitte seg med GIEK.  Salg eller nedleggelse ser ut til å være alternativene.

Alpha Insurance A/S (DK) konkurs

8/5-2018  Alpha Insurance A/S er erklært konkurs.  Alpha har hatt mye forretning i Norge, så dette vil kunne bli alvorlig for mange.

Garantiordningen i DK krever erstatning fra Howden og Barbican etter konkurs i Gable Insurance

11/4-2018  Fra insurancetimes.co.uk:  A Lloyd’s insurer and specialist broker among companies chased by Danish guarantee fund in the fallout of Gable Insurance AG

Troll Forsikring “reddes” av Tryg

6/2-2018  Tryg overtar Troll Forsikring

Alpha Insurance A/S (DK) vingeklippes av Finanstilsynet i Danmark

5/3-2018  Alpha Insurance A/S (DK) fratas retten til å tegne forsikringer

Finanstilsynets årsmelding

16/3-2018  Finanstilsynets årsmelding 2017

Gjensidige inn i eierskifte

28/2-2018  Gjensidige inn som konkurrent i eierskifte med eget opplegg

Oppdatering om CBLs konkurs

27/2-2018  Nytt om CBL Insurance som har levert garantier i Norge via Matrix Insurance

CBL Insurance konkurs

23/2-2018  Fra rnnz.govt.nz:  Garantistilleren CBL Insurance satt under administrasjon

Giek garanterer 50mrd for Fredriksens Seadrill

2/10-2017  Staten v/GIEK er involvert i en gigantisk garantipakke for Seadrill

Nemi overtas av Vardia

17/8-2017  Fra e24.no:  Insr (tidl. Vardia) kjøper NEMI

Helseforsikring = overbehandling?

22/7-2017  Fra e24.no:  Gir helseforsikring overbehandling av pasientene?

Kjempeskade i Protector

14/6-2017  Storbrannen i London forsikret av Protector

Protector med gode tall

27/4-2017  Godt resultat i Protector

Gable Insurance AG erklært konkurs

18/11-2016  Gable Insurance AG er konkurs.  Selskapet var tungt inne i det norske markedet via NHO og Norwegian Broker.  Dette kan bli svært alvorlig.

Kundene flåes av forsikringsnæringen sier Hegnar.no

26/10-2016  Fra Hegnar.no:  Forbrukerne flåes av forsikringsnæringen.
Kommentar:  Vi støtter synet

Absurde marginer innenfor forsikring

16/6-2016  Fra dn.no:  Absurde marginer i forsikringsnæringen i Norge
Kommentar:  Vi kunne ikke vært mere enige.
 

NHOs hovedsamarbeidspartner på forsikring på vei mot konkurs

18/10-2016  Fra hegnar.no:  Gable Insurance AG - NHOs hovedforsikringsgiver på vei mot konkurs.
 

Vardia blir Insr Insurance Group ASA

21/9-2016  Vardia skifter navn til Insr Insurance Group ASA

Vil du vite mer?

En telefonsamtale vil være en god start! Vi vil raskt kunne avklare om vi vil kunne bistå dere eller ikke. Ring oss derfor på 905 11 054 eller fyll ut kontaktskjemaet.

Ta kontakt med oss
Lukk skjema

Send oss en e-post, eller fyll ut skjemaet nedenfor og klikk "Send". Vi kontakter deg så snart vi kan.

+
=
Lukk