Hvorfor bør vi bruke Garantimegleren?

Først og fremst dreier dette seg om økonomisk sikkerhet for deres kunder.  
Dernest, om hvem som bør bruke hvor mye tid på hva. 

Våre kunder er spesialister innen sine felt - vi er det innen garantimarkedet.

Vi tenker at enhver bedrift bør bruke tid på å utvikle sin egen kjernevirksomhet.  Så kan heller vi bruke vår tid på å forhandle garantier for dere.  Fordelene:

  1. Vi kjenner hele markedet og spør alle tilbyderne om tilbud til kundene våre. 
    Alle tilbyderne vet at vi spør alle de andre, så de vil strekke seg langt for å få kontrakten.
  2. Våre metoder sparer bedriftene for masse tid.
  3. Våre garantier kommer utelukkende fra meget solide tilbydere med etablert rating.

I rollen som registrert megler med konsesjon gitt av Finanstilsynet, representerer vi kunden i forholdet mot garantistillerne. 

Vi har også en lovmessig plikt til å ivareta kundens interesser, og til å spille med helt åpne kort i alle sammenheger.
Samtidig plikter vi advare våre kunder mot å velge garantistillere som opererer uten tilfredsstillende økonomisk soliditet.

Ved å bruke oss sikrer du at dine garantier blir konkurranseutsatt i hele markedet, du slipper å bruke tid på dette selv og garantiene kommer fra meget solide garantister. 

Enklere kan det ikke gjøres.

Vil du vite mer?

En telefonsamtale vil være en god start! Vi vil raskt kunne avklare om vi vil kunne bistå dere eller ikke. Ring oss derfor på 905 11 054 eller fyll ut kontaktskjemaet.

Ta kontakt med oss
Lukk skjema

Send oss en e-post, eller fyll ut skjemaet nedenfor og klikk "Send". Vi kontakter deg så snart vi kan.

+
=
Lukk