Hva er Garantimeglerens rolle?

Garantimegleren opererer som deres garantiavdeling.  Dette innebærer at dere ikke trenger å bruke tid på å holde dere oppdatert om markedet. 
Hverken om hvem som tilbyr hvilke garantier, om nye tilbydere i inn- og utland, hvilke tilbydere som har hvilken økonomisk rating, om endring i rating eller andre relaterte forhold. 
Dette er sånt vi bruker tiden vår på.
 

I praksis opererer vi som kundens egen garantiavdeling. Når kontrakter skal inngås får vi en oversikt over hvilke garantiene som er nødvendige.  Vi forhandler deretter med hele markedet, som både omfatter banker og garantiselskaper.  
Vårt anbudssystem sørger for at tilbudene kommer raskt og riktig.

Kunden velger leverandør (-er), og vi ordner deretter alt det praktiske i f.m. iverksettelse av garantier/garantirammer.

Vi holder oss fortløpnde oppdatert på kundeinterne forhold (regnskaper/endringer/ledelse/med mer) og vil alltid kunne respondere hurtig når det er behov for dette.

Garantimarkedet innenfor bygg og anlegg.

Vi megler alle typer byggsikkerhets- og entreprenørgarantier, enten det dreier seg om de standardiserte garantiene etter Norsk Standard, Bustadoppføringslova eller andre relaterte garantier.

Garantiene plasseres i store trygge selskaper med etablert rating. 

Trenger din bedrift en garanti, finner vi det beste tilbudet for dere. 
Garantert
!!
 

Les mer

Garantier for andre bransjer enn bygg & anlegg

Vi megler alle typer garantier/stikkerhetsstillelser i alle typer kontraktsforhold, herunder bl.a. anbuds-, leveranse-, betalings-, husleie eller andre typer garantier.

Garantiene plasseres i store trygge selskaper med etablert rating. 

Trenger din bedrift en garanti, finner vi det beste tilbudet for dere!  
Garantert.

Les mer

Hvorfor bør vi bruke Garantimegleren?

Våre kunder frigjør mye tid på å overlate forhandlingene om garantier til oss.  Tid er penger og vi gjør dette effektivt for bedriften.  Som megler er vi også pålagt å advare mot garantister uten tilstrekkelig rating/security.  Du vil derfor både spare tid, men også være sikker på at garantistene vi forhandler med på deres vegne er solide og trygge.

Les mer

Om garantier og forsikring i media

Her legger vi inn artikler og annet stoff som vi mener er relevant for våre garantikunder.  Det gjelder jo å følge med, og med felles solvens-regler innenfor EU er det også interessant å se hva som skjer utenfor Norge.  

Les mer

Vil du vite mer?

En telefonsamtale vil være en god start! Vi vil raskt kunne avklare om vi vil kunne bistå dere eller ikke. Ring oss derfor på 2247 6800 eller fyll ut kontaktskjemaet.

Ta kontakt med oss
Lukk skjema

Du kan ringe oss på 22 47 68 00, sende oss en e-post, eller fylle ut skjemaet nedenfor og klikke "Send". Vi kontakter deg så snart vi kan.

+
=
Lukk